Vänsterpartiet nolltolererar

"Det behövs ett hållbart vänsteralternativ som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet till konstruktiv kamp för förändring av samhällets strukturer och för konkreta förbättringar i människors livssituation."


Ett helt riktigt konstaterande. Vänsterpartiet borde koncentrera sig på att försöka skapa ett sådant alternativ.

Gjorde man det skulle man upptäcka att på sin "dagordning" måste (v) ta upp de stora problem som finns i vårt samhälle.

Ska (v) kunna medverka till "konkreta förbättringar i människors livssituation" måste man inse sambandet mellan utgifter och inkomster. En gökunge som invandringen - vilken varje år kostar 200 miljarder kronor eller mer - får ofrånkomligen konsekvenser. Någonstans måste pengarna tas till alla dessa bidrag och extrasatsningar.

Det är klart att människor känner "maktlöshet", när det inte riksdagen inte finns ett enda parti som lyssnar på dem och försöker föra deras talan.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan