Vänsterpartiet nolltolererar

"...maskering..."

Vänsterpartiet säger sig här inte gilla maskeringar vid demonstrationer. Samtidigt är (v) det parti som mest envetet motsätter sig att riksdagen lagstiftar om förbud mot sådana maskeringar.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan