Vänsterpartiet nolltolererar

"Vi motsätter oss ett organisationsförbud ... "


Fattas bara. Ska något så drastiskt som ett organisationsförbud tas till, då måste det finnas mycket allvarliga och helt påtagliga faktorer att hänvisa till.

Exempelvis att organisationen ifråga försöker hindra andra organisationer att genomföra möten, genom att blockera deras mötesplatser.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan