Vänsterpartiet nolltolererar

"...vågar stå emot de rasistiska gruppernas människofientliga budskap."


Vem säknas här som "människa"? Är svenskar människor?

Konsekvensen av den kravlösa massinvandring som förts under de senaste två decennierna - påhejat av Vänsterpartiet, som bara vill ha mer - är att många svenskar far illa. I synnerhet svenskar ur arbetarklassen.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan