Vänsterpartiet nolltolererar

"Högerextremism utgör också ett direkt fysiskt hot mot människor med utländsk bakgrund, homosexuella och vänsteraktivister. "


Människor som misshandlar andra människor är naturligtvis ett hot, men:

1. Hur många av dem som (v) stämplar som "högerrextremister" ägnar sig åt sådant?

2. Hur många av dem som misshandlar blir av (v) klassade som "högerrextremister"?


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan