Vänsterpartiet nolltolererar

"...fredligt blockera deras mötesplatser."


Vad hjälper det, om det sker fredligt? Blockerar man en mötesplats så har man också angripit mötesfriheten.

Dessutom låter sig detta svårligen ske helt fredligt. Denna typ av antidemokratiskt agerande trissar upp stämningen och ger näring åt hatfyllda individer ("folklig vrede").


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan