Vänsterpartiet nolltolererar

"Staten skall inte vara direkt opinionsbildande i åsiktsfrågor."


Här är Vänsterpartiet och Blågula Frågor överens. Samtidigt kan konstateras att den ena statliga åsiktskampanjen avlöst den andra. Den svenska staten har inte varit, och är inte, neutral.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan