Vänsterpartiet nolltolererar

"Den migrationspolitik som förs idag i Sverige och övriga Europa präglas av en anda av intolerans, inhumanitet och bristande solidaritet. "


Den typ av solidaritet som de sju riksdagpartierna, inklusive (v), arbetar för är märklig. Vissa som beslutar om denna "solidaritet", andra får betala.

De som får betala har inte inflytande, de som beslutar behöver inte själva betala. Våra riksdagsledamöter bor vanligen själva på tryggt avstånd från invandrartäta bostadsområden, de har egen sjukvård, säkrade pensioner osv.

Ett annat inslag i denna sällsamma form av "solidaritet" är hur otacksamma föremålen för solidariteten ofta är. Redan kring Migverkets förläggningar får lokalbefolkningen kännadetta. I begreppet "solidaritet" ska väl ligga en form av ömsesidighet.

Den förda migrationspolitiken är förvisso både intolerant och inhuman - mot etniska svenskar.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan