Vänsterpartiet nolltolererar

"Skolan och... dess möjligheter att stärka demokratiska och jämställda värderingar genom en allsidig belysning och utifrån formandet av kritiskt tänkande och självständiga elever och studenter."


Vällovliga ambitioner. Också här kan vi vara överens, åtminstone i ord.

Men varför försöker inte Vänsterpartiet tillämpa detta för egen del? Hur går ett "kritiskt tänkande" ihop med användande av alla dessa icke definierade begrepp? (rasism, högerextremism osv)


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan