Vänsterpartiet nolltolererar

"Kampen mot rasismen förs ... också mot ökande klassklyftor och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla invandrade och infödda..."


I kombination med en fri invandring - som (v) i praktiken förespråkar (nej till "Fästning Europa") - blir detta ett oerhört åtagande. Varifrån ska pengarna tas?

Människor i arbete är vad som skapar välfärd, skulle (v) förmodligen svara. Problemet är att de som kommer hit i liten utsträckning kommer i arbete.

En undersökning av Integrationsverket har visat att av de flykting- och anhöriginvandrade som kom 1995 var det bara 13% som tre år senare klarade sin egen försörjning i Sverige.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan