Vänsterpartiet nolltolererar

"Vänsterpartiet kommer att stå i första ledet i kampen mot högerextremismen i den kommande valrörelsen."


Det är uppenbart, att så sker.

Veterligen finns det inget annat parti som förespråkar mötesblockader, visselkonserter och nedrivningar av andra partiers affischer.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan