Vänsterpartiet nolltolererar

"Kampen mot rasism, nazism och fascism måste föras i bred front. Det är viktigt att samla alla de människor som försvarar allas lika värde i den antirasistiska rörelsen."


"Allas lika värde" är en nyckelfras i offensiven för det mångkulturella projektet. Den innebörd man här ger detta begrepp är inte bara att alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter utan också att alla människor ska ha rätt att komma till Sverige.

Befolkningsökningen i världen ligger på 9 miljoner människor i månaden.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan