Vänsterpartiet nolltolererar

""Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti... "


Vad betyder det? Är man mot

a) vissa hållningar och åsikter?

b) vissa individer, vilka (på lösa grunder) stämplats som rasister?

I den mån det förstnämnda gäller - kan någonsin en invandrare vara rasist? Kan en svensk någonsin vara offer för rasistiskt våld?

Hur ser (v) på uttalanden från Expo-journalisten Hübinette?


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan