Vänsterpartiet nolltolererar

"Nolltolerans mot högerextremism"


Vad är det som vänsterpartisterna här proklamerar sig "nolltoleranta" mot?

Är det:

a) Vissa åsikter inom invandringspolitiken?

b) En hållning av oförsonlighet, en hatfylldhet eller rentav våldsbenägenhet?

Härvidlag gör (v) uppenbarligen inga distinktioner.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan