Vänsterpartiet nolltolererar

"...dessa organisationer...bör ha yttrande- och mötesfrihet. ."


Hur går denna deklaration ihop med manignar till blockader av mötesplatser och organiserandet av oljud ("visselkonserter") för att talare inte ska göra sig hörda?


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan