Aktuell kommentar - vecka 48:

 

 

TV4-propaganda

TV4 har i vecka 47 inlett ett kampanj "Nollrasism". Om denna kampanj verkligen bara handlade om vad den utger sig för att handla om skulle ingen anledning finnas att resa invändningar, inte från oss inom Blågula Frågor.

Redan vid första anblicken av vad TV4 lagt ut på sin Internetsida framgår dock att det rör sig om propaganda i ordets grövsta bemärkelse: man försöker pracka på läsaren åsikter utan att han/hon själv ska märka det.

Detta sker framförallt genom associerande. Där finns en artikel om nazismen i Sverige, en annan om Förintelsen. Båda artiklarna är nog i sig sakligt korrekta. Men så tar man på samma sida med frågor kring invandring. Detta ska alltså kopplas ihop.

Sant är i och för sig att nazister är kritiska till invandring, men av detta följer faktiskt inte att den som är kritisk till invandring är nazist. I själva verket torde långt mindre än 1% av alla invandringskritiker i Sverige vara nazister!

Vilseledande är också TV4:s sätt att använda begreppet "rasism". Det tillämpas bara på etniska svenskars hållning till invandrare, inte omvänt. Ändå är det förmodligen vanligare att invandrare utövar rasistiskt våld mot svenskar än omvänt.

På TV4:s internetsida har man en "test", där läsaren kan besvara 15 olika frågor, med endera av två svarsalternativ: "Instämmer" eller "Instämmer inte". Allteftersom man fyller i får man veta, huruvida man svarat "rätt" eller inte. TV4 använder faktiskt den formuleringen, trots att det ofta rör sig om rena åsiktsfrågor!

Här kommer frågorna - klicka på en fråga, och du får upp vår blågula kommentar kring den:

1. Invandringen innebär att den svenska kulturen på sikt kommer att utplånas.

2. Invandrare begår grova brott skall utvisas ur Sverige även om de blivit svenska medborgare.

3. Invandrare är mer brottsbenägna än infödda svenskar.

4. Infödda svenskar skall prioriteras på svensk arbetsmarknad.

5. Adoption av barn med utländsk härkomst bör begränsas.

6. Invandrare i Sverige bör anpassa sig till svenska seder och fira jul, nyår och påsk som vi.

7. Islam predikar terrorism och muslimer skyr inga medel för att sprida sin lära.

8. Det är bra för Sverige om man bygger fler moskéer så att muslimerna lättare kan bibehålla sina religiösa traditioner i Sverige.

9. Det är bättre att människor bor där de är födda.

10. Flyktingar bör återvända till respektive land när den politiska situationen stabiliserats i ursprungslandet.

11. Muslimska kvinnor är förtryckta av sina män.

12. Det är bäst om invandrare bor för sig själva.

13. De många invandrarna i Sverige innebär att det svenska språket utarmas.

14. Invandrare tar jobben från svenskarna.

15. Många utlänningar kommer till Sverige för att utnyttja sociala förmåner.

Genom att gå ut med dessa frågor skapar man bild av vad som skulle vara de centrala argumenten från invandringskritiker. Då passar det ju bra att vi inte själva kunnat komma ut med vår verkliga argumentering till en bredare publik. Annars hade de ju kunnat bli helt "fel".

TV4:s kampanj är inget isolerat. Samma budskap rullar nu på från alla massmedia och alla partier, från fackförbund och andra organisationer, från riksdag och mjölkpaket:

1. Invandringskritik är detsamma som främlingsfientlighet.

2. Främlingsfientlighet är detsamma som nazism.

Som en ångvält rullar det på. Kan detta enorma pådrag vara föranlett av en liten grupp kriminellas agerande? Är det inte snarare ett folk som ska sättas på plats?

Mjölkpakets-propaganda

Se även :

Korrekt på TV4