TV4-fråga 4:

"Infödda svenskar skall prioriteras på svensk arbetsmarknad"

Den som kryssat för "Instämmer inte" får följande kommentar:

"Du har rätt! Rätten till arbete står inskriven i FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna (se artikel 23). ..."

Den faktiska verkligheten f.n. är dock att invandrare prioriteras på svensk arbetsmarknad, genom ny lagstiftning, "mångfaldsplaner" och annat.

Blågula Frågors position är att ingen grupp ska vare sig diskrimineras eller prioriteras - kvalifikationer och lämplighet ska avgöra. Då blir det inget konstigt om människor som nyligen kommit till Sverige och/eller kan dålig svenska blir underrepresenterade i många sammanhang.

TV4 skriver vidare:

"Under de expansiva efterkrigsåren sökte sig många invandrare till den svenska arbetsmarknaden. Då var de efterlängtade av svensk industri. På senare år har vi huvudsakligen tagit emot flyktingar och svårigheter för dessa att få jobb har blivit allt tydligare."

Det är inte helt sant. Gruppen anhöriginvandrade är större än gruppen flyktingar. Dessutom ryms under rubriken "flyktingar" även de som fått stanna av humanitära skäl, dvs annat än skyddsbehov.

Men visst - de är inte arbetskraftsinvandrade. Just däri ligger kanske en viktig förklaring till att de inte har arbete. De har ofta kvalifikationer som dåligt passar in på svensk arbetsmarknad.

TV4 fortsätter:

" Den ökande arbetslösheten har drabbat utländska medborgare mycket hårt. Särskilt gäller detta personer som är födda utanför Europa. Den genomsnittliga arbetslösheten bland dessa ligger på över 40 procent. Bland vissa grupper från Afrika är arbetslösheten mer än 90 procent."

Uppgifterna i sak stämmer säkert. Men att alla arbetslösa utländska medborgare känner sig så "drabbade" av sin arbetslöshet är inte självklart. Bidragsnivåerna ligger ju högt, och ibland kommer man från kulturer där det ligger status i att inte arbeta.

För övrigt visar det sig nu att svenska företag inte lyckas rekrytera personal - vad beror det på?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan