TV4-fråga 8:

"Det är bra för Sverige om man bygger fler moskéer så att muslimerna lättare kan bibehålla sina religiösa traditioner i Sverige"

Här förväntas man kryssa för "Instämmer":

"Visst! Varje människa har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar ... andaktsövning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Dessa rättigheter är mycket klart uttryckta i FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 18). Även den svenska regeringsformen garanterar samma rätt för den enskilde. Om dessa rättigheter ifrågasätts eller inskränkes finns stor risk att detta skapar oro och oroligheter och i värsta fall motsättningar inom och mellan befolkningsgrupper."

Indirekt ett intressant erkännande, av vad den bedrivna invandringspolitiken fört med sig: det kan bli oroligheter, om muslimerna inte får som de vill.

Här säger TV4 i praktiken samma sak som Kajsa Ekholm-Friedman tidigare påpekat, nämligen att att mångetniciteten kan leda till motsättningar mellan olika grupper. Hur ska Kurdo Baksi reagera nu?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan