TV4-fråga 14:

"Invandrare tar jobben från svenskarna"

"Rätt svar" anser TV4 här vara "instämmer inte", eftersom arbetslösheten bland invandrare är högre än bland svenskar.

Detta är dock att vara ytlig och schematisk. Det har ju inte klarlagts vad som orsakar denna högre arbetslöshet bland invandrare. Antag att den beror huvudsakligen på faktorer som dåliga språkkunskaper, låg motivation, mm.

Om i den situationen en enskild invandrare favoriseras framför en enskild svensk vid anställning, då har denne invandrare likväl tagit ett jobb från svensken.

Det är f.ö. vad som är på gång, det är vad som följer med ambitionerna att skapa proportionalitet. Så var det inte för några år sedan, men så är det nu!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan