TV4-fråga 11:

"Muslimska kvinnor är förtryckta av sina män"

TV4:

"Det beror på hur man ser det. Detta är ett mycket vanligt, västerländskt generaliserande påstående som kan bero på bristande förståelse för andra länders och kulturers uppfattningar om våra respektive roller som män och kvinnor.

Inte sällan framställs t ex den muslimska traditionen med slöjor som diskriminerande och förnedrande för kvinnor.

Vad vi kanske inte tänker på är att människor från andra kulturer ofta betraktar västerländska kvinnor som "förtryckta", eftersom de "tvingas" ut på arbetsmarknaden, betraktas som sexobjekt på grund av klädsel och umgängesvanor, visar sina kroppar offentligt och på bild etc. Pornografin och den fria sexualiteten ses också av muslimer som ytterst kvinnoförnedrande/förtryckande.

Omvänt ser muslimer slöjan som ett skydd från männens blickar - att de slipper vara sexobjekt och istället värderas utifrån andra kriterier ­ för vad de egentligen är innerst inne."

Allt som islam representerar behöver inte vara fel, bara för att man ifrågasätter enskildheter. Ett närmare meningsutbyte mellan svenska nationalister och muslimer skulle kanske visa att man har en del gemensamt.

Men just slöjan kan diskuteras. Den fungerar ju som något av en uniform. Uniformer kan utgöra en manifestation i förhållande till det övriga samhället och bli ett sätt att utöva makt. Det var därför som det infördes uniformsförbud i Sverige på 30-talet.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan