TV4-fråga 1:

"Invandringen innebär att den svenska kulturen på sikt kommer att utplånas."

Det är väl ännu en öppen fråga. Det beror naturligtvis på dels hur omfattande den fortsatta invandringen blir, dels hur litet som framtida invandrare kommer att assimileras.

Men ur politiskt korrekt perspektiv blir det töntigt att ens röra sig med ett begrepp som "svensk kultur", eftersom den ytterst är resultatet av influenser utifrån.

Den som kryssat för "Instämmer inte" på fråga 1 får följande kommentar från TV4:

"Svaret är rätt!

Generaliserande och fördomsfulla påståenden bör alltid ifrågasättas. Börjar men skrapa på ytan skall vi finna att de flesta av våra traditioner och kulturella uttrycksformer är importerade från andra länder..."


Blågula FRÅGOR, huvudsidan