TV4-fråga 7:

"Islam predikar terrorism och muslimer skyr inga medel för att sprida sin lära"

"Instämmer inte", ska man här svara:

"Du har rätt!

Inom såväl islam som kristendom har man i alla tider försökt sprida sin religion till nya grupper. Ibland har detta skett genom olika former av våld och förtryck..."

"Kom då ihåg att det var de kristna som inledde korstågen, och startade 1:a och 2:a världskrigen. Det var kristna presidenter som gav order om sprängningen av den första atombomben, startade kriget i Vietnam och ville göra Bosnien etniskt rent!"

Det går inte att säga att islam som sådan skulle predika terrorism, men är detta verkligen ett argument som används av invandringskritiker?

Vad vi pekar på är kulturkrockar, med t ex våld mot muslimska kvinnor som vill leva sitt eget liv.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan