TV4-fråga 9:

"Det är bättre att människor bor där de är födda"

I varje fall kan det inte vara någon lösning på världens fattigdomsproblem, att de fattiga människorna flyttar till Västeuropa.

För den skull behöver ju inte olika former av invandring vara fel. Det viktiga är bara att det sker i sådan takt och under sådana former, att det inte leder till etniska motsättningar och ekonomiska påfrestningar, kampanjer mot ursprungsbefolkningen och urholkad demokrati i mottagarlandet.

Så som nu blivit fallet i Sverige.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan