TV4-fråga 2:

"Invandrare begår grova brott skall utvisas ur Sverige även om de blivit svenska medborgare."

Den som här kryssar för "Instämmer inte" belönas med följande eloge:

"Du har rätt, det går inte!

En svensk medborgare kan inte utvisas från Sverige Detta strider mot FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna."

Här blandar man alltså ihop två skilda saker: a) Vad man anser bör gälla. b) Vad som faktiskt gäller.

Erfarenheter visar att det hade varit värdefullt att ibland kunnat återkalla beviljade medborgarskap, åtminstone under en prövotid.

Sakligt sett borde det vara möjligt att utvisa åtminstone dem som har dubbla medborgarskap.

TV4 fortsätter:

"Däremot kan invandrare som inte är svenska medborgare och således är utländska medborgare, utvisas om de begår svåra brott. Av de dömda utländska medborgarna dömdes, enligt senast tillgängliga statistik från SCB, 571 till utvisning. "

Formellt informerande, i praktiken inte alls. Den säger ju inget om hur stor andel av de utländska medborgare som dömdes till fängelse som också dömdes till utvisning. Svaret är: 16%.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan