Korrekt på TV4

TV 4 har tidigare varit "på bettet" i kampen mot "främlingsfientlighet och rasism". Nu går man på nytt till storms. Denna gång knyter kampanjandet an till aktionen "Artister mot nazister" - det ska bli stor gala en 16 januari 2001.

Det ligger ju bra i munnen, gungar liksom. Men vad menar artisterna med "nazister"? Är "nazist" envar som inte gillar massinvandringen? Det har de flesta av artisterna nog inte funderat så mycket på. De får ställa upp på något som verkar behjärtansvärt, det räcker kanske.

På TV4:s websida om "nollrasism" sägs ett 20-tal artister med Tomas Ledin och Mikael Wiehe i spetsen demonstrera "sitt missnöje med den växande nazistiska rörelsen i Sverige." Det är ett missnöje som Blågula Frågor delar - om det nu är så att denna rörelse växer. Men även om den inte växer så är vi missnöjda. Vi finner det beklagligt att det överhuvudtaget existerar personer som ägnar sig åt hot (vilket tydligen drabbat Mikael Wiehe)!

Tesen om att nazismen växer får stöd att en nyhet i dagstidningarna. Everyday den 24/11 -00 har t ex en rubrik "Ökande nynazism i Sverige oroare EU". Det finns en instans som heter "Europeiska centret för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC)", i vars årsrapport Sverige pekas ut. Mden vad är det för personer som ligger bakom denna klassning, och vilka kriterier har då gått efter?

Under 1999 skulle 2.363 "brott med rasistiska eller främlingsfientliga inslag" har rapporterats. I detta ingick "trakasserier". I artikeln framgick att en av fyra invandrare själv anser sig ha blivit utsatt för "hot, förolämpningar eller trakasserier". Här kan ju viss oklarhet råda om vad som konkret hänt, när man känt sig förolämpad. Om etniska svenskar tillfrågas på samma sätt - vad skulle bli resultatet? Skulle Sverige även där hamna i tätposition?

Rikard Wolff, en de deltagande artisterna, säger till Aftonbladet: "Det är viktigt att vi på bred och enad front nu kämpar mot förtryck och motsättningar." Även här skulle ju BgF kunna ansluta sig, i princip. Något säger oss dock att vi inte är överens om hur detta ska ske.

"Nazisterna hann döda sju miljoner människor innan Andra världskriget var över." Så påstår artisterna också på TV4:s websida. Är inte ryssar människor? Hitlers hantlangare dödade cirka 20 miljoner ryssar.

Det här är ju en historieskrivning av samma slag som Expos Baksi & Larsson presterade i en AB-artikel tidigare i höst, när de talade om att transporter till koncentrationslägren och att "efter judarna följde zigenare, slaver, handikappade, homosexuella, fackföreningsmänniskor och religiösa minoriteter." I själva verket började nazisterna med att knäcka all politisk opposition. De första offren var således kommunister, socialdemokrater och fackföreningsfolk. Mot judarna trappades förföljelserna upp först i ett senare skede.

"Dagens nazister har den senaste tiden låtit höra talas om sig i alltmer våldsamma sammanhang", hävdas i en faktaartikel. Som exempel nämns "bankrånet i Kisa och de efterföljande polismorden". En av dessa polismördare kan klassas i första hand som kriminell, som legosoldat, som adoptivbarn från Afrika eller som nazist. TV4 väljer den senare klassningen.

 


Över till TV4:s test av fördomar. På websidan finns 15 påståenden, där man ska kryssa för antingen "Jag instämmer" eller "Jag instämmer inte". Så här lyder de:

Påstående 1:

Invandringen innebär att den svenska kulturen på sikt kommer att utplånas.

Påstående 2:

Invandrare som begår grova brott skall utvisas ur Sverige även, om de blivit svenska
medborgare.

Påstående 3:

Invandrare är mer brottsbenägna än infödda svenskar.

Påstående 4:

Infödda svenskar skall prioriteras på svensk arbetsmarknad.

Påstående 5:

Adoption av barn med utländsk härkomst bör begränsas.

Påstående 6:

Invandrare i Sverige bör anpassa sig till svenska seder och fira jul, nyår och påsk som vi.

Påstående 7:

Islam predikar terrorism och muslimer skyr inga medel för att sprida sin lära.

Påstående 8:

Det är bra för Sverige om man bygger fler moskéer så att muslimerna lättare kan bibehålla sina religiösa traditioner i Sverige.

Påstående 9:

Det är bättre att människor bor där de är födda.

Påstående 10:

Flyktingar bör återvända till respektive land när den politiska situationen stabiliserats i ursprungslandet.

Påstående 11:

Muslimska kvinnor är förtryckta av sina män.

Påstående 12:

Det är bäst om invandrare bor för sig själva.

Påstående 13:

De många invandrarna i Sverige innebär att det svenska språket utarmas.

Påstående 14:

Invandrare tar jobben från svenskarna.

Påstående 15:

Många utlänningar kommer till Sverige för att utnyttja sociala förmåner.

TV4 ger också kommentarer, precis som förra gången, till de svar man lämnar.

Ofta förebrås den svarande att ha gjort sig skyldig till ett alltför generaliserande påstående. Men det är ju TV4 som står för formuleringarna. Vad man kan förebrå ett upplägg som detta är just att det inte ger plats för problematisering och resonerande. Frågorna är faktiskt mer komplicerade än att de kan reduceras till två kryss-alternativ!

 


1. För att börja med den första frågan. Vad menas med "invandringen"? Det handlar väl om en risk, vars storlek beror på om det sker en invandring i accelererad takt eller minskad takt samt om den förenas med en lyckad eller en misslyckad politik för integration.

2. Problemet är framförallt att svenska medborgarskap beviljas alltför lätt. Redan nu bör ändå de som har dubbla medborgarskap kunna utvisas, om de begått grova brott.

3. Detta är inte en åsiktsfråga, utan en faktafråga. Fakta är att det skiljer sig kraftigt mellan olika etniska grupper. Det är också skillnader mellan olika typer av brott

4. Får Mona Sahlin som hon vill blir det istället tvärtom, att "Muhammed" får företräde. Vad säger FN:s konventioner om det? Hur stämmer det med mänskliga rättigheter?

5. Polismordet i Malexander talar möjligen för det. I varje fall har utomeuropeiska adoptioner ofta visat sig förenade med särskilda komplikationer. Här är det återigen fråga om i första hand vad som är fakta, inte åsikter.

6. Visst förenklar det, om vi kan ha gemensamma helgdagar.

7. Finns det verkligen invandringskritiker, som har så onyanserade uppfattningar?

8. Det kan väl också handla om var dessa moskéer ligger, hur störande böneutropen får vara, osv. Inte bara ett antingen-eller, alltså.

9. Det är inget fel med invandring, om den bara sker i kontrollerad takt. De invandrade måste känna lojalitet med sitt nya samhälle och vi måste ha vissa gemensamma normer.

10. Var inte det själva konceptet? Flykting är väl en som tvingats fly, för en tillfällig fristad?

11. Det finns två sidor av myntet - många muslimska män känner sig förtryckta i det västerländska samhället, där de förlorar sin tidigare status. Men det handlar nog mer om kultur än om religion.

12. Så tycker tydligen många invandrare själva - liksom många svenskar. Framförallt gäller detta svenskar ut den moralistiska eliten - av deras bosättningsmönster att döma.

13. Främsta hotet mot svenska språket ligger nog i engelskan ersätter svenskan i högskolesammanhang.

14. Då är tillbaka vid "Muhammed" och den aktuella offensiven.

15. Antag att det bodde svenskar i Afrika och var lika fattiga som afrikaner i gemen. Så fick de klart för sig att det fanns ett land i norra Europa, dit de kunde ta sig och bli försörjda. Inte nog med detta, deras bidrag skulle varje månad överträffa vad de tidigare kunnat arbeta ihop under flera år. Visst skulle detta ha betydelse för dessa svenskar. Självklart skulle det förmå många av dem att söka sig till detta generösa land.

Men om afrikaner får man inte tro något sådant! Vad är detta, om inte rasism?