TV4-fråga 13:

"De många invandrarna i Sverige innebär att det svenska språket utarmas"

Har någon verkligen hävdat detta?

Problemet är att de som bor i invandrartäta områden - både barn med utländska rötter och etniskt svenska barn - kan få ett utarmat språk. Detta kan sedan fungera som ett kastmärke och fördjupa klassklyftorna i samhället.

Det är alltså inte svenska språket i allmänhet som utarmas, utan språket för vissa individer och grupper. Något som drabbar just dessa.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan