TV4-fråga 3:

"Invandrare är mer brottsbenägna än infödda svenskar"

TV4:

"Så här ser bilden ut idag:
Det är vanligare att utländska medborgare som döms vid svenska domstolar får fängelse eller böter än att svenska medborgare får det. Av dömda svenska medborgare dömdes något större andel än av dömda utländska medborgare till skyddstillsyn respektive villkorlig dom.

Det är sant att vissa invandrargrupper, särskilt invandrarungdom, är mer frekventa inom vissa områden i den svenska brottsstatistiken. Inom andra brottsområden är de inte alls överrepresenterade, inom andra förekommer de mer sällan.

Närmare hälften av de utländska medborgare som dömts för brott i Sverige kommer från de nordiska länderna. Bland dessa är omkring hälften från Finland.

En annan stor grupp som dömts för brott saknar uppehållstillstånd i Sverige. Omkring 6 procent av den straffmyndiga befolkningen i Sverige är utländska medborgare.

Ungefär 33 procent av utländska medborgare som lagförts var inte folkbokförda i Sverige. Många utlänningar som dömts för brott tillhör internationella brottssyndikat och är inte att betrakta som invandrare. (Ibland talar man om dessa som "turistbrottslingar")."

Nyanserat, men vad blir summan av dessa resonemang? Finns det alls något särskilt problem med brottslighet, kopplad till invandringen?

Ser man till exempelvis gäng- och gatuvåld, så är ju överrepresentationeen mycket tydlig. Detsamma gäller narkotika och smuggling.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan