TV4-fråga 15:

"Många utlänningar kommer till Sverige för att utnyttja sociala förmåner"

Svaret ska vara "Instämmer inte":

"Du har rätt! Det är ett orättvist påstående! De flesta människor som söker sig till vårt land är inte lycksökare .."

Hur vet man det? På vilka undersökningar stöder sig TV4 här?

Vore inte det ett ganska mänskligt och normalt, om man bor i ett väldigt fattigt land och ser möjligheter att ta sig till ett land där man varje vecka kan få bidrag motsvarande sin tidigare årsinkomst, att uppleva detta som en lockelse?

"Man flyr därför att man måste."

Det är klart, att man måste vara motiverad att migrera, annars skulle man inte ha gjort det. Med en tillräckligt vid definition av begreppet "flykting" blir det ju synonymt med "migrant".

Behövs då någon asylprövning? Är inte det faktum att man tagit sig hit bevis nog för att man är flykting?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan