TV4-fråga 10:

"Flyktingar bör återvända till respektive land när den politiska situationen stabiliserats i ursprungslandet"

TV4:

"Varför inte? Om de vill.

Om en person erhållit flyktingstatus har han/hon garanterad rätt att bo kvar i det land som utfärdat flyktingstatus. Detta regleras såväl i Genèvekonventionen som i den svenska utlänningslagen.

Man har också rätt att återvända om han/hon själv önskar, men detta val får inte enligt utlänningslagen ske under påtryckning."

Av alla som fått PUT (uppehållstillstånd) i Sverige under de senaste 10-15 åren har bara ett par procent fått det som konventionsflyktingar. Tag exemplet somalierna, där det var inte mer än 1%.

I många fall har det ju visat sig att de som uppgivit sig var förföljda vågat sig tillbaka till hemlandet för att hälsa på släkten så fort de bara fått sitt PUT.

Å ANDRA SIDAN kan svårigheterna att återvandra vara högst reella för t ex politiska flyktingar från Chile att återvända efter 10-15 år i Sverige, med barn som är uppväxta här.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan