Svar till TV4:

Våra verkliga argument

Det går naturligtvis att formulera och kategorisera på olika sätt, men följande uppdelning på sju punkter fångar nog det väsentliga i Blågula Frågors kritik av den förda invandringspolitiken:

 


1. Dagordningen och demokratin

Så mycket spaltutrymme, tid och energi går åt till denna fråga. Det ockuperar dagordningen och tränger ut andra frågor, som vi skulle behöva ägna oss åt.

Samtidigt har invandringsfrågan en negativ inverkan på samhällsklimatet.

Har det någonsin tidigare hänt i Sverige att de styrande öppet förkastar själva idén om samtal?

Har försöken att hjärntvätta medborgarna någonsin varit så massiva och så grova?

Har vi någonsin tidigare haft så mycket av politiskt våld?

2. Kostnader för skattebetalare

Det handlar i liten utsträckningen om arbetskraftsinvandring, och - föga överraskande - blir antalet bidragsförsörjda stort.

Till detta kommer "tusen och en" särskilda satsningar, till följd av språkproblem och olika anpassningssvårigheter.

Detta kostar oss alla, som skattebetalare.

3. Samhällssolidaritet och medborgarskap

Det faktum att vissa beslutar om generositet men andra får betala och att Sverige importerar människor med andra värderingar och en annan syn på staten bidrar till en urholkad samhällssolidaritet.

Samtidigt verkar ett antal åtgärder för att urvattna själva medborgarskapet.

4. Etniska spänningar och motsättningar

Ett multietniskt samhälle betyder ofta spänningar och motsättningar. Sverige är inget undantag.

5. Gatuvåld och annan brottslighet

Det har nu gått så långt att många malmöbor inte vågar gå ut på kvällen.

6. Skolan och studieresultaten

Om huvuddelen av lektionstiden går åt till ordningsfrågor, om en stor andel av eleverna - pga språksvårigheter - behöver extra stöd, då blir undervisningen lidande. Många lär sig inte vad de ska. Där är vi nu.

7. Arbetsmarknaden - diskriminering och orättvisor

Om man inte drar lärdom, ens när man har facit. Om man istället för att bromsa fortsatt invandring trumfar igenom "diskrimineringslagar", "mångfaldsplaner" och annat för att ge arbete åt invandrare - då blir resultatet i andra änden orättvisor. Svenskar diskrimineras.