Stölder
Rån
Hot och utpressning

Stöld

Statistik - stölder

Vem är förföljd?

Rån

Hot och utpressning

Lågintensivt krig