Aktuell kommentar - vecka 7/99:

Barns bästa...

I Malmö härjar nu rånarligor bestående av barn. Ur Kvälls-Posten den 14/1 -99:

"Den grova brottsligheten kryper allt längre ned i åldrarna. I Malmö centrum härjar ett 30-tal barn mellan 12 och 14 år som rånar barn och åldringar.

- Många av barnen begår grova brott för att finansiera sitt narkotikamissbruk, säger poliskommissarie Alf Torkelsson.

- Det senaste året har det blivit allt värre. I höstas märkte vi hur barnen överföll andra ungdomar och rånade dem på pengar och mobiltelefoner.

Men nu har de börjat ge sig på pensionärer och rånar dem på deras besparingar, berättar Alf Torkelsson...

En 76-åring omringades av sex barn i femtonårsåldern. Eftersom hon hade svårt att gå hade hon handväskan på sin rullator.

- Två av barnen ryckte väskan från kvinnan och sprang i väg. Hon fick inga fysiska skador, men blev givetvis chockad.

- Några dagar tidigare greps ett annat gäng som attackerat en annan gammal dam. De skrämde henne med smällare och när hon var panikslagen stal de hennes väska med pengar..."

Kvällsposten skriver också - den 15/1 - att de barn som grips överlämnas till socialen, men efter några dagar är de tillbaka på gatan och begår nya rån. Polisen Thomas Persson:

"- Det har hänt att skolorna berättat för oss att barnen inte varit där på flera månader. Men det har föräldrarna aldrig fått veta, ..."

Till bilden hör att dessa barn övervägande eller uteslutande är av utländsk härkomst. Polisen Marie Jönsson i KvP:

"- Flera barn har berättat i förhör att de helst anfaller 'svenska barn vid rikemansskolor'.

I andra förhör berättar barn varför de plötsligt ger sig på unga svenska killar och tjejer.

- Vi hade inget att göra, så vi gav oss på några 'svennar', ..."

Detta anti-svensk-element har tidigare varit tydligt i Göteborg, där liknande rån förekommit.

Ur GP den 30/4 -98:

"Mönstret, som GP berättade om tidigare, att invandrare i tonåren väljer ut och rånar jämnåriga svenskar är detsamma. Rånarna tar inte bara bytet och försvinner. De stannar kvar och trakasserar sitt offer.

- Jag har talat med mina kollegor och i samtliga utredningar går mönstret igen. Svenskar är rånoffer och rånarna är invandrare från nordöstra Göteborg, säger Hans Millegård....

Polisens bild av att det rör sig om rasism mot svenskar har förstärkts under utredningens gång. Ett rånoffer har berättat att rånarna först frågade om han kom från Sverige innan de slog till.

- Killen är svensk men har mörkt hår..."

Åter till Malmö. Marie Jönsson fruktar att situationen - om inget görs - kan förvärras:

"- Fortsätter utvecklingen har vi inom några år barngäng som skjuter ihjäl varandra och rånoffer. Det är samma utveckling som i USA, fast vi ligger några år efter..."

VAD GÖRA ÅT DETTA?

I KvP den 16/1 uttalade sig integrationsministern, Ulrika Messing:

"- Utan tvekan är det viktigaste att se till att arbetslösheten minskar.

- De här barnen ser hur fruktansvärt dåligt deras föräldrar mår när de går sysslolösa. På något sätt reagerar de och det kan vara genom att begå de här brotten, säger Ulrika Messing.

- Det är viktigt att ta de här problemen på allvar och vi har lagt fram en storstadsproposition för att komma tillrätta med en del av de här problemen.

I den föreslås satsningar i Malmö, Stockholm och Göteborg på arbetsmarknad, föreningsliv och kultur."

S-ministern tar vad hon själv förmodligen skulle kalla ett "helhetsgrepp". Hon ser till de djupare orsakerna, är radikal och anger en lösning som ska hålla långsiktigt. Lösningen heter: AVSKAFFA ARBETSLÖSHETEN!

Detta väcker framförallt två frågor:

Hur verksamt är s-receptet? Kan det verkligen avskaffa arbetslösheten?

Hur verksamt skulle ett avskaffande av arbetslösheten vara mot dessa barnligors verksamhet? Är det verkligen sant, att den beror på arbetslösheten?

1.

Har inte socialdemokraterna redan haft möjligheter att påverka politiken, i högre grad än något annat parti? Vad säger att man nu kommer att lyckas, med det som man så länge misslyckats med? Har partiet några "ess" i rockärmen, för att i allmänhet få ned arbetslösheten?

Eller handlar det bara om att omfördela arbetslösheten, skyffla över den på etniska svenskar? Är det kvotering eller andra diskriminerande åtgärder, som (s) vill vidtaga? Ska fler invandrare få arbete genom ett fler svenskar blir utan arbete?

Ska invandrare positivt särbehandlas och etniska svenskar diskrimineras? Flera statliga utredningar och nu senast ett ledarstick i Aftonbladet pläderar uttryckligen för just detta!

2.

Antag att fler invandrare faktiskt får arbete, oavsett hur det går till. Antag att varenda invandrare både vill ha ett arbete och får ett arbete - arbetslösheten bland invandrare raderas helt ut i Malmö. Skulle barnrånen då upphöra?

Det är väl tveksamt. Om drivkrafter bakom rånen är pengar till narkotika så kommer de att fortsätta så länge narkotikaberoendet finns kvar. Är drivkraften jakt på spänning och önskan att vara någon inför kompisarna, då fortsätter rånen så länge de ger detta.

Antag att den avskaffade arbetslösheten åtgärdar även dessa faktorer. Även med maximal optimism och tilltro till s-politiken skulle det komma att ta några år innan man nått ända fram, och fått bort arbetslösheten. Men problemen är akuta - åtgärder måste till genast!

Ulrika Messing har inga förslag på kort sikt, förslag som skulle kunna ge omedelbar verkan. Det har däremot Illmar Reepalu, s-ledare i Malmö:

"- Gå hem och hämta barnen hos föräldrarna. Lås gärna in dem något dygn, så att de förstår att de gjort något fruktansvärt."

Detta kommer förmodligen att ske, förr eller senare. Eftersom rånen knappast upphör med mindre än att förövarna märker av en påtaglig reaktion från samhället.

Frågan är bara: "när?". Hur långt måste det gå innan Reepalus förslag förverkligas? Det finns en missuppfattning om vad som är "barns bästa".