Ligor tar över

Ur Metro den 12/7 -07:

"VÅLDSAMMA GANGSTERLIGOR TAR ÖVER SVERIGE

40-tal krminella nätverk i Sverige

Den organiserade brottsligheten och gängen med kriminella ökar dramatiskt i Sverige.

- Inom tio år kommer de att överstiga polisens förmåga att bekämpa brottsligheten, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

I mitten av 1990-talet fanns det en handfull kriminella gäng eller nätverk i Sverige. De bestod av ett mindre antal brottsdömda personer i några mc-klubbar och ett par löst sammansatta nätverk av kriminella ut olika etniska grupper.

I dag finns ett 40-tal kriminella nätverk med 100-tals medlemmar utspridda över hela landet."

Dessa ligor sysslar med det mesta som ger snabba pengar, mycket pengar: narkotikahandel, smuggling, vapenhandel, utpressning, värdetransportrån och beskyddarverksamhet.

"Flera av gängen består av svenska medborgare men nästan alla har internatinella kopplingar."

De är svåra för polisen att sätta fast:

"En del av affärsidén är att skrämma brottsoffer och vittnen så att de inte törs ställa upp i polisutredningar och rättegångar. "

Och det hjälper inte om ledarfigurer hamnat i fängelse:

"Fängelsedomar behöver inte alls betyda dödsstöten för ligorna eftersom många av dem rekryterar nya medlemmar på landets fängelser.

- De brukar fortsätta som tidigare även om de sitter inlåsta..."


Kriterier på organiserad brottslgihet

EU har satt upp ett antal kriterier på "organiserad brottslighet", enligt nedan. Minst av fyra av de elva kriterierna ska uppfyllas, för att det ska anses röra sig om sådan brottslgihet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 är obligatoriska:

1. Samarbete mellan fler än två personer

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en

3. Lång och obegränsad utsträckning i tiden

4. Någon form av disciplin och kontroll

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar

6. Verksamhet på lokal nivå

7. Användning av våld och andra metoder för hot

8. Användning av kommersiella och affärsmässiga strukturer

9. Deltagande i penningtvätt

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi.

11. Strävan efter vinning och/eller makt.