Rån i Malmö

Jämfört med sin granne Köpenhamn har Malmö 9 gånger så många personrån per capita.

Sydsvenskan den 18/2 -06:

"DANSKAR CHOCKAS AV MALMÖS RÅNSIFFROR"

"Storköpenhamn har drygt en miljon invånare. Förra året polisanmäldes 400 personrån i den danska huvudstaden. Motsvarande siffra i Malmö var 905."

"Chefen för Köpenhamnspolisens rånavdelning, Henrik Svindt, tror först inte på Sydsvenskans uppgifter om personrånsstatistiken i Malmö. Polisen i Köpenhamn för inte någon specifik statistik över personrånen i den danska huvudstaden. Så litet är problemet, menar de."

Sydsvenskan har träffat kriminalinspektör Henrik Svindt,chef för Köpenhamnspolisens rånavdelning:

"Han har tagit fram statistik speciellt för Sydsvenskan, som visar att endast 157 personrån (där gärningsmännen var två eller flera) polisanmäldes i Köpenhamn förra året.

84 av de 157 rånen klarades upp, det ger en uppklarningsprocent på 54 procent.

Vid samtliga uppklarade 84 rån var gärningsmännen under arton år.

Ytterliggare 243 personrån (där gärningsmannen var ensam) polisanmäldes.

Sammantaget polisanmäldes därmed 400 personrån i Köpenhamn under förra året, mindre än hälften i förhållande till Malmö."

"Köpenhamnspolisen ansvarar för drygt en miljon invånares säkerhet, nästan fyra gånger så många jämfört med sina kollegor i Malmö.

Han skrattar först när Sydsvenskan presenterar Malmös personrånsstatistik för honom, ber att få siffrorna upprepade flera gånger.

- Jag är chockerad över antalet personrån som genomförs i Malmö. Det är otroligt höga siffror med tanke på invånarantalet. Detta måste sysselsätta Malmöpolisen något oerhört, säger han."

I Köpenhamn är invandrarungdomar överrepresenterade som förövare:

"Anledningen till att det över huvud taget genomförs personrån i Köpenhamn beror, enligt honom, på den misslyckade integrationspolitiken.

- Ungdomar med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. 79 procent av alla under 18 år som hamnar hos domarvakten (tingsrätten) har invandrarbakgrund. Det är ett stort problem, säger han."


 Se vidare:

Chef i Malmö