Aktuell kommentar - vecka 40/00:

 

 

Vem är förföljd?

Vilka är segregeringens mekanismer? Som det framställs slentrianmässigt av politiskt korrekta personer i massmedia beror den på att "vi" har gjort så fel. Vi har "placerat invandrarna" i särskilda områden.

En artikel i Expressen den 28/9 -00 ger en antydan om att det kan finnas även andra förklaringar:

 


Artikeln handlar om en ICA-affär på Henriksdalsberget i Nacka som kan tvingas slå igen pga trakasserier. Det började med snatterier, vilka uppenbarligen fick stor omfattning. De ledde till att butiksinnehavaren hamnade i slagsmål med en snattare (Expressen den 11/9).

Detta ledde i sin tur till att snattaren ifråga mobiliserade sina vänner, och de var många. Expressen den 28/9:

"Sedan dess har snattarens vänner, ett 30-tal personer, attackerat butiken. Personalen har misshandlats och hotats. Fönster har krossats och rutorna har ersatts med plåt.

Blir det inget slut på trakasserierna kommer Henriksdalsborna snart att vara utan både mataffär och postservice.

- Det finns inget val. Gänget bestämmer och man får inte säga någonting, säger mannen som driver butiken.

Boende i området kan vittna om hur stora gäng, med allt från tonåringar till medelålders, kommer till affären kvällstid."

Det behöver ju inte skrivas ut. Varje läsare förstår att det handlar om "mångkulturell berikning", även om journalisten är förhindrad att skriva detta direkt.

Med kunskap om läget i Henriksdal blir denna tolkning än mer näraliggande. Det är ett attraktivt område nära Stockholms centrum där det bor många invandrare och zigenare.

Hur detta gått till kan spekulera om. Har där funnits en målmedveten ambition att få dit just dessa grupper, för att motverka segregation? Eller ligger orsakerna i hyresnivåerna i området, att de varit sådana att vanliga löntagare inte haft råd att bo där? 1)

Klart är i varje fall hur den nu uppkomna situationen förstärker segregeringen. Alltfler skötsamma människor, som har möjlighet, kommer naturligtvis att flytta ifrån området.

Orsaken till denna segregering ligger då i det orimliga beteendet från vissa boende och från samhällets handfallenhet gentemot dessa.

 


En annan reflexion gäller dessa "snattarens vänner", som uppenbarligen bedriver ett skräckregemente:

"- Folk är djävligt upprörda, säger en kille som bor ovanpå affären.

Men mannen vill inte gå ut med namn eller bild. Samma sak gäller de som jobbar i affären och en förbipasserande polis. Inte ens styrelsen för den lokala hyresgästföreningen vågar visa hur de ser ut. Man är rädda för att utsättas för hämnd."

Ett 30-talet personer, varav en del i medelåldern. Vilka är det? Har de kommit till Sverige som asylsökande? Har de fått stanna förebärande skyddsbehov? Har de sagt sig vara förföljda?

Då blir det extra anmärkningsvärt hur de nu kan sätta igång att förfölja personalen i närbutiken.

Oavsett hur det exakt förhåller sig i just detta fall 2) är detta en bild som blir allt tydligare:

asylinstitutionen hjälper i liten utsträckning verkligt skyddsbehövande

resultatet av den okontrollerade invandringen blir att alltfler människor i Sverige råkar illa ut.

 


STÄLL OVANSTÅENDE mot historien om de thailändska bärplockarna, som lockades till Sverige som säsongsarbetare men blev lurade. Med sig hem fick de bara 500 kronor, för två månaders arbete. De hade lovats 12.000 kr men lurades, av två samvetslösa svenskar.

Vilken kontrast till de utlänningar som istället anlitar asylinstitutionen! Dessa är i de flesta fall inte förföljda, inte heller har det materiellt svårare än de thailändare som kom hit för att arbeta. Men medan asylanterna direkt får både logi, mat och pengar hamnade thailändarna i akut nöd. 3)

Den typ av invandrare som kunde vara en tillgång för Sverige är just personer som dessa thailändare. Men dessa hade inte uppgivit sig fly från förföljelse, och fick därför inte i media den annars vanliga flyktingglorian.

Systemet är nyckfullt, slår orättvist.

 


 

 Se även: NVP-insändare

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Den som lever på socialbidrag får ju hyran betald av samhället, blir då okänslig för hyresnivån.

2) Enligt vad man uppgivit för oss fanns det även "svenskar" med bland dem som terroriserade ICA-personalen, även om en osäkerhet består huruvida det verkligen rört sig om etniska svenskar. Som vanligt sviker alltså media, genom att inte informera om gärningsmännen. Efter att som läsare gång på gång fått erfara att, när sanningen i efterhand kryper fram, om vilka som legat bakom dåden kan effekten bli den motsatta mot vad de korrekta redaktörerna avser: invandrare ges skulden även när det inte är så. På Henriksdalsberget var det möjligen blandat.

3) Svenskar kan få dåligt i anseende i världen på två sätt. Antingen som "die dummen Schweden", vilka mer än villigt låter sig själva luras. Eller som ohederliga avskum av det här aktuella slaget.