Ny hobby

Bilden av gaturånen bekräftas gång på gång:

de förekommer i stor omfattning

ett rasistiskt mönster är tydligt: förövarna har utländsk bakgrund, offren är etniska svenskar.

VLT i Västerås skriver den 26/5 -03 om detta fenomen, under rubriken "Det känns skönt att råna folk".

Jerzy Sarnecki uttalar sig:

"- Visst spelar pengarna en viss roll. Men dessa brott syftar främst till att förnedra jämnåriga ungdomar eftersom det signalerar makt och överlägsenhet. "

Hassan, en ung rånare från Skärholmen, säger till VLT:

  - Det känns skönt att råna folk, det är min hobby. Man har makt när man kan jiddra med dem.

Beträffande förövare/offer uppepar sedan Sarnecki vad han brukar säga om detta:

"- Det är mer en klassfråga än en etnisk fråga."

Detta är inget mindre än en lögn: A. Det är inte sant. B. Det är känt för Sarnecki, att det inte är sant.

En Brå-undersökning 1996 ägnades ju åt denna fråga, och gav ett tydligt resultat.

Gaturån av det slag som nu förekommer har varit ett okänt fenomen i Sverige innan massinvandringen började i slutet av 1900-talet. Som hobby är gaturån något helt nytt.


 

 Se vidare:

Expertis

Hållén, kolumnist

Invandring och brott

Problemlösning

Stoppa VÅLDET!