Angränsande BGF-avdelningar:

 

KOMMUNAL HANDBOK

MOT OLIKTÄNKANDE:

 

Det som många invandringskritiker genom egna erfarenheter kunnat konstatera beträffande yttrandefriheten och respekten för demokratiska principer i Sverige är naturligtvis inga tillfälligheter. Bristerna är resultatet av en gemensam viljeinriktning och en målmedveten plan från de politiskt korrekta.

Om detta vittnar många dokument. Ett sådant är skriften "Bemötande av främlingsfientlighet och rasism", utgiven år 2005 av Sveriges Kommuner och Landsting.   

Delar av denna skrift redovisas här.

 

När detta läggs ut, den 30 december 2005, har TV4 just börjat sända serien "Häxornas tid".

Är denna tid verkligen över?

Kärnan i häxeriet var antiintellektualism och rädsla, grupptryck och konformism. Förmodligen fanns där också ett mått av hyckleri: människor som genomskådade galenskaperna, men som inte vågade protestera. Eller som aktivt spelade med, av kortsiktigt egenintresse.

Hur stor är egentligen skillnaden mellan anklagelsen att vara "i förbund med djävulen" och anklagelsen att vara "främlingsfientlig"?

Vad skiljer i sak en "häxa" och en "rasist"? Har något av dessa två tillmälen någon förankring i verkligheten?

Det sägs att de kvinnor som anklagades för häxeri ofta var läkemedelskunniga, och därigenom sågs som ett hot av läkarskrået. Kanske finns här en parallell, såtillvida att många av dem som idag anklagas för rasism röjt insikter kring Sveriges sjukdomstillstånd och vad som behöver göras.

Makthavarna vill inte veta av några oliktänkande.

 

 

 

Handbok