Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

 

Avsnittet "Den nationella rörelsen":

"Förekomsten av främlingsfientlighet och rasism har blivit synligare i Sverige under de senaste 10-15 åren. Framväxten hänger samman med Vit maktrörelsens utbredning bland ungdomar. Detta har skett i en tid av ekonomisk lågkonjunktur och ökade sociala spänningar i samhället. Vit makt-rörelsen kan sägas vara en slags arvtagare till 1930-talets nazism.

 Enligt Anna-Lena Lodenius, journalist som specialstuderat den svenska rasismen i Sverige, är ideologin i grund och botten intakt. Däremot har sättet att organisera sig förändrats. De flesta organisationer och grupperingar som finns arbetar numera i lösa nätverk. En annan förändring är att dessa under 1990-talet blivit mer och mer inriktade på andra former av brott än de som har koppling till ideologin och värderingarna. För vidare läsning om de olika slags grupperingarna rekommenderas ett besök på Stiftelsen Expos hemsida, www.expo.se.

Ett annat uttryck för främlingsfientligheten och rasismen i Sverige är det ökade stödet för partier som av Expo betecknas som främlingsfientliga. De hör enligt Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker på Södertörns högskola, idémässigt till den så kallade Nationella rörelsen.

 Den Nationella rörelsen är en politisk och ideologisk riktning som uppstod i Sverige på 1920-talet då olika fascistiska och nazistiska organisationer grundades. Det finns en rad kännetecken hos den Nationella rörelsen från förr som går igen i flera partier idag. Det gäller nationalismen, synen på rasfrågan, den svenska kulturen och tanken om Folkhemmet."

"Stiftelsen Expo är en privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund."


Blågul kommentar

Skulle pojkarna på Expo arbeta ideellt, utan ekonomisk ersättning? Knappast! I ett läge då anslagen tröt var de redo att lägga ned sin tidskrift. Nu får man pengar från avlidna - äldre personer som i liten utsträckning lär sympatisera med nedmonteringen av den demokrati och välfärd som de byggt upp.

Här kan också noteras hur man klumpar ihop invandringskritik med brottslighet.