Angränsande BGF-avdelningar:

 

I begreppet "häxeri" lägger vi masspsykos och måttlös irrationalitet. Ett samhällsklimat har skapats, där det blir fritt fram för förföljelser och förtryck. Ett klimat av på en gång självgodhet och rädsla. Där räcker det med en anklagelse i form av en ordkombination, för att något väsentligt ska anses ha blivit sagt om en person.

I olika tider och på olika platser går detta fenomen igen. Ordkombinationerna kan variera - häxa, kommunist, trotskist, titoist, extremist, fascist, nazist eller rasist - men funktionen är densamma: att peka ut vilka som ska förföljas samt att skrämma till tystnad och lydnad.

Det moderna mediasamhället har tyvärr inte gjort att risken för brutalisering och folkfördumning minskat.

För att kunna fortsätta en dåraktig invandringspolitik gäller det att slippa en saklig diskussion och undgå ett medborgerligt samtal. Därför tillgriper makthavarna nu alltmer långtgående repressiva åtgärder.

Den masspsykos man försökt piska upp och den irrationalitet man utnyttjar ger associationer till 1600-talets häxprocesser.

Jakten på "rasister" gör också att invandrare ibland kan lägga sig till med närmast koloniala attityder, i förvissning om att den svensk som inte "står på tå" kan råka illa ut.

Historierna som exemplifierar detta är bara alltför många, och tyvärr kommer det ständigt nya. Vi går tillbaka till 1990-talet och matar på allteftersom fler fall kommer till vår kännedom.

 

 

 

Häxeri