Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

Avsnittet "Plan mot rasism i Lerum":

"När det uppstår främlingsfientliga strömningar i en kommun ställs politikerna och de anställda inför en rad besvärliga frågor. Måste fritidsförvaltningen hyra ut sina lokaler för möten och fester? Vad ska en lärare göra om en elev kommer till skolan och gör Hitlerhälsning? Och hur ska föräldrarna agera för att hindra sina ungdomar att lockas till främlingsfientliga grupperingar och organisationer?

 I Lerums kommun bestämde kommunstyrelsen att det skulle råda nolltolerans mot antidemokratiska yttringar och värderingar. Kommunstyrelsen tyckte dessutom att kunskapen och beredskapen behövde öka hos dem som möter främlingsfientlighet och rasism i sitt arbete. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram en konkret handlingsplan. Det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Lerum fick i uppgift att ta itu med uppdraget.

Resultatet blev ett kärnfullt och praktiskt inriktat dokument."

"Planen tydliggör att personal som arbetar nära ungdomar har ett särskilt ansvar att vara observanta. Till exempel om en elev börjar använda rasistiska uttryck som 'svartskallar' eller 'Heil Hitler'. Händelsen ska enligt planen noteras och därefter tas upp i samtal med eleven. Ledningen och annan personal på skolan ska informeras och visa vaksamhet gentemot eleven. Om eleven hetsar mot folkgrupp eller på annat sätt beter sig olagligt ska händelsen polisanmälas. Kontakt ska givetvis tas med föräldrarna om eleven är under 18 år.

Planen beskriver även vilka uthyrningsregler som gäller för de kommunala lokalerna. Framför allt två regler hindrar att lokalerna hyrs ut till främlingsfientliga organisationer eller personer. Dels en regel om att föreningar som vill hyra måste 'värna demokratiska ideal', dels att privatpersoner som hyr måste vara folkbokförd i kommunen. Dessutom har kommunen infört en åldersgräns för uthyrning.

Ett mål för planen är att den sprids och förankras. En viktig målgrupp som ska delges planen är föräldrarna. Planen slår fast att 'det grundläggande arbetet med värdegrundsfrågor sker i familjen'."


Blågul kommentar

A och O i kampen mot oliktänkande är att blanda ihop begrepp och skapa associationer. Invandringskritik ska kopplas till nazism. Det får inte erkännas att det kan finnas invandringskritik med demokratiska utgångspunkter!

Vad är att "värna demokratiska ideal"? Rimligen att slå vakt om yttandefrihet och mötesrätt även för meningsmotståndare!

Den verkligt förekommande rasismen - den som tar sig uttryck i hot och mobbing, misshandel och våld - utövas i väsentligt större utsträckning av invandrarynglingar mot unga svenskar och svenskor än tvärtom. Här kunde förvisso vara på sin plats att uppmärksamma familjens roll!