Angränsande BGF-avdelningar:

 

Denna BGF-avdelning handlar inte om verkliga forskare och sakkunniga inom olika ämnesområden. Nej, den handlar om personer vilka lyftes fram, eller har lyfts fram, som sådana av massmedia.

De behöver inte besitta vare sig formella eller reella kunskaper i de frågor de uttalar sig. Så kan ibland vara fallet, men det är igen förutsättning. Avgörande är att de hyser de föreställningar om verkligheten och har de åsikter som de över media styrande önskar sprida.

Rollen som "expert" kan då ge en extra tyngd åt vederbörandes uttalanden.

 

 

Experter