Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

Avsnittet "Blocköverskridande strategier i Haninge":

"Haninge kommun, söder om Stockholm, har lång erfarenhet av partier som av Expo betecknas som främlingsfientliga. I sju år har det suttit två ledamöter i kommunfullmäktige från antingen Sverigedemokraterna (SD) eller Nationaldemokraterna (ND). Folkpartisten John Glas är vice ordförande i kommunfullmäktige och minns valnatten 1998 när det stod klart att SD hade tagit två mandat."

"Dagen efter chocken fördes samtal mellan de andra partierna. Snabbt bestämde sig centern, västerhaninge-tungelstapartiet och vänsterpartiet att inleda ett valtekniskt samarbete. Tanken var att blockera för SD så att de inte skulle få representation i nämnder och styrelser. Det gällde att begränsa partiets inflytande så långt det gick. Samarbetet lyckades och Sverigedemokraterna blockerades, förutom i Tingsrätten där de fick platser som nämndemän."

 "Motioner från Sverigedemokraterna behandlas helt enligt bestämmelserna. De nämnder som är berörda får tycka till som vanligt innan behandling sker i kommunfullmäktige. Men innan sammanträdet förbereder sig de andra partierna om hur ärendena ska hanteras i talarstolen.

- Vi kommer överens om vem som ska gå upp och ge ett svar. Avsikten är att det inte ska bli någon längre diskussion. Vi har också kommit överens om att vi inte ska hugga på allt Sverigedemokraterna säger, utan istället berätta vad vi tycker och föra fram allt positivt som det mångkulturella samhället står för, säger John Glas.          

Vilket råd skulle du ge en fullmäktigeordförande som får in ett främlingsfientligt parti i församlingen?

- Bilda en blocköverskridande grupp där de etablerade partierna kan diskutera fram gemensamma strategier. Det har vi gjort. Helst ska man naturligtvis göra det innan partiet kommer in. Det är den erfarenhet som vi har dragit i Haninge."


Blågul kommentar

John Glas är en i sammanhanget god representant.