Aktuell kommentar - vecka 42/06

 

 

Hantering av opposition

Redan en blygsam framgång från 1,4% till 2,9% för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet räckte för att sända chockvågor genom etablissemanget. Avståndstagandena och fördömandena vet just inga gränser.

• Från partiledningarna i Stockholm utgår direktiv om att inte under några omständigheter samarbeta med SD kommunalt.

• Expressen har haft en "granskande" (läs: skandaliserande) artikelserie om Landskrona, där SD fick 23% av rösterna.

• "Forskare" skriver debattartiklar där demokratiska spelregler problematiseras. Ska de verkligen gälla även partier som är "odemokratiska"?

Till denna senare kategori räknas Sverigedemokraterna - utan att man närmare preciserar på vilka grunder.

Så här skrev Dagens Samhälle (tidigare Kommunaktuellt) den 28/9 -06, mot bakgrund av SD:s valframgångar i kommuner och landsting:

"Här måste de övriga partierna enas om en strategi, både för hur man ska hantera dem i fullmäktige och för hur man ska förhindra att de växer ytterligare.
 
Som idéhistorikern Ulla Ekström von Essen konstaterar i en artikel på söndagens DN Debatt, innebär Sverigedemokraternas intåg i fullmäktigeförsamlingarna, en konflikt mellan två grundläggande demokrativärden.

Å ena sidan en mer instrumentell syn om att en kommuns styrelse ska avspegla de opinioner som finns. Å andra sidan uppfattningen att demokratin måste vila på okränkbara fundament, som idén om alla människors lika värde och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna."

"Det är ingen lätt uppgift att med demokratiska metoder bemöta antidemokratiska yttringar. Men det är absolut nödvändigt."
 
Inlägg från en politisk propagandist som von Essen, under täckmantel av att vara forskare (där hon inte är unik), bidrar till att skapa det samhällsklimat som många tidningar nu givit prov på.

Just Dagens Samhälle landar visserligen - inte utan vånda - vid slutsatsen att demokratiska metoder ska tillämpas, men i andra tidningar är tongångarna mer oförsonliga.

I Expressen den 19/9 talade PM Nilsson om skåningarna (vilka ju i högre grad röstat för SD) som lidande av en "mental sjukdom":

"Jag har aldrig mött en så öppen rå och folklig rasism som i Skåne. Jag har aldrig upplevt en så djävulsk ryktesspridning om smårån, butiksstölder och slagsmål. Jag har aldrig varit på ett ställe där så många fega kräk så tvångsmässigt förolämpar folk med annan hudfärg."

Gefle Dagblad den 21/9:

"Sverigedemokraterna var svindlande nära att ta plats i Sveriges riksdag... Detta är alldeles oerhört. Ett parti, sprunget direkt ur den nynazistiska våldsorganisationen BSS, Bevara Sverige Svenskt, får skattemedel för att finansiera sin avskyvärda propaganda..."

"Vi måste låta årets val bli Sverigedemokraternas bästa val någonsin. 2010 ska de inte få chansen!"

I SvD den 30/9 säger Jerker Swanstein, moderat gruppledare i region Skåne:

"Det är viktigt att regionen blir beslutsfäig. Lyckas det inte vet jag faktiskt inte vad som kommer att hända förutom att vi till varje pris ska blockera ut sd,.."

Detta klimat banar väg för personförföljelse och direkt fysiska angrepp - där individer inte är fredade ens i sina hem!

Ja, redan 1997 deklarerade dåvarande invandringsministern, Pierre Schori i riksdagen att "Främlingsfientligheten skall kriminalisera och jagas"!

Göteborg-Posten den 26/9 2006:

"En yxa i dörren, hotbrev och gatstenar genom rutorna. Hälften av Sverigedemokraternas fullmäktigekandidater i Göteborg har trakasserats, även efter valet."

"- Sju av våra 14 kandidater har drabbats den senaste tiden, säger Mikael Jansson, ordförande för Sverigedemokraterna i Göteborg.

På Afas hemsida skriver gruppen om sin verksamhet i Göteborg: 'Stenar har kastats genom rutorna på deras bostäder, yxor har satts i ytterdörren och personliga hot har sprayats utanför bostäderna'. Där läggs också kandidaternas adresser och personnummer ut."

I Skåne blev Kenneth Sandberg under en marknadsdag i Kävlinge i slutet av september nedslagen vid SD:s bokbord, av tillresta AFA-missionärer. Någon vecka senare hade AFA planerat en större aktion mot Sandbergs hem, vilken dock stoppades av polisen.

Vad polisen däremot inte lyckades stoppa var attentatet i Eslöv den 14 oktober, mot en studiedag för kommunalt förtroendevalda SD:are i Skåne. Säkerhetspolisen hade inte bedömt att där fanns någon "hotbild".

Noterbart är tre faktorer:

1. Polisens svaga insats.

2. Massmedias hyllande av våldsverkarna, genom att hedersutnämna dem till "aktivister".

3. Regeringens tystnad. Justieminister Betrice Ask har vägrat att fördöma övergreppet i Eslöv.

Det borde väl inte vara svårt?

 

Hur många partier finns det i Sverige, som är demokratiska?

Hur många samhällsforskare finns det, som är forskare?


 Se vidare:

Eftertankar

SD-arbete