Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

Avsnittet "Lärdomar från Uddevalla":

"Uddevalla bestämde sig 1999 att börja ett medvetet förebyggande arbete för att undvika att få in ett främlingsfientligt parti. Kommunen hade inte haft något särskilt uttalat problem. Det hade däremot flera andra kommuner i omgivningen, framför allt Trollhättan cirka tre mil öster om Uddevalla.

Kommunen blev ett par år senare en av pilotkommunerna i Integrationsverkets arbete för att uppfylla regeringens uppdrag i den nationella handlingsplanen mot rasism och främlingsfientlighet.

I en överenskommelse ifrån 2002 mellan Integrationsverket och Uddevalla tog kommunen på sig uppdraget att fördjupa kunskapen om den lokala situationen, bygga upp en beredskap mot främlingsfientliga tendenser och utveckla metoder för ett långsiktigt förebyggande arbete.

Integrationsverket gav i sin tur kommunen finansiellt stöd för att bedriva projektet.

Idéerna var bland annat att bedriva utbildning för politiker och chefer, att inrätta ett resurscenter och att göra en utställning i samarbete med länsmuseet.

- Trots ett visst kaos blev det ganska bra. Men det har tagit tid.

Christer Johansson, som varit samordnare för arbetet på deltid, framhåller satsningarna på utbildning. Utgångspunkten var en utbildning för samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige. Diskussioner om rasism och främlingsfientlighet har också integrerats i den ordinarie chefsutbildningen. Utbildningarna har sedan via cheferna anpassats till de olika förvaltningarna.

- Vi är jättestolta över att detta är en naturlig del av vår ledarskapsutbildning, säger Evy Ganström kommunalråd (v) och en av de ansvariga sedan starten. Personalen får tillfälle att reflektera och föra dialoger där de lyfter upp sina egna fördomar till ytan."

 "... en lärdom är att det är viktigt att arbeta över partigränserna. Frågor om rasism och främlingsfientlighet får inte bli en höger-vänsterfråga. I Uddevalla är vänsterpartisten Evy Ganström och moderaten Staffan Cronblom två av de drivande krafterna.

- Politikerna är våra ledare och förebilder. De måste kunna säga till tjänstemännen. 'Det här vill vi'. De bör ta ett större ansvar och visa en större tydlighet, säger Christer Johansson."


Blågul kommentar

En chef måste ha rätt åsikter, det ligger väl i linje med Göran Perssons utnämningspolitik.

Vad är "fördomar" i detta sammanhang? På detta ger handboken inget exempel. Men den som är lyhörd för signalerna uppifrån kommer nog ändå att uppnå en hög grad av aktuell fördomsfrihet.