Startsidan


Jan Millds tal:

Inledning

A. Man förhindras att nå ut till andra medborgare

1. Dagstidningar och tidskrifter
2. Riksradio och riks-TV
3. Närradio och lokal-TV
4. Egna tidskrifter
5. Böcker
6. Möten
7. Affischering

B. Man skräms till tystnad genom hot eller bestraffningar

1. Juridiska sanktioner
2. Uteslutningar
3. Förbud att ta uppdrag
4. Yrkesförbud
5. Angrepp mot hemmen
6. Misshandel
7. Dåligt anseende

C. Man skandaliseras så att ingen lyssnar

1. Kontinuerligt kampanjande
2. Rutinmässiga stämplingar
3. Nidbilder
4. Ej rättelse eller genmäle

Avslutande ord:

1. Ansvaret

2. Samordningen

3. Undanträngningen

 Talet som pdf-fil

Filmsekvenser

Järvenpääs tal

Jyllands-Posten

Publikfråga