Yttrandefrihet i Sverige?

 B. Skrämma till tystnad genom hot/bestraffningar

2. Uteslutningar

Ur samtliga av de sju riksdagspartier i Sverige har medlemmar blivit uteslutna pga en kritisk inställning till den förda invandringspolitiken.

Ur Centerpartiet uteslöts Sven-Olle Olsson 1988
Ur Vänsterpartiet uteslöts Kenneth Sandberg 1992
Ur Miljöpartiet uteslöts Anders Sundholm 1996
Ur Folkpartit uteslöts Bertil Salomonsson på 1990-talet
Ur Socialdemokraterna uteslöts Anders Lindström 2001
Ur Moderaterna uteslöts Christer Ewe 2002

Jag har mött också en person som blivit utesluten ur Kristdemokraterna, men här minns jag inte hans namn.

Beträffande politiska partier kan man hävda att ett parti är till för att driva en viss politik, och det kan vara naturligt att personer som inte vill arbeta för denna politik då inte hör hemma inom partiet. Men hur kan detta gälla samtliga riksdagspartier, när minst hälften av alla väljare önskar en stramare invandringspolitik?

Sedan finns det fackliga och andra organisationer som ska arbeta för ett avgränsat mål och där samla i princip alla, oavsett skiljande åsikter i andra frågor.

Adam Marttinen, en ung sverigedemokrat i Eskilstuna, gick i februari 2005 till ett möte för att deltaga i ett manligt nätverk mot kvinnovåld. Efter att han skrivit sitt namn på deltagarlistan uppstod en häftig diskussion där några förklarade att de inte skulle deltaga i nätverkets arbete om Marttinen tilläts vara med.

Det har också förekommit att man manat till deltagande i manifestationer "mot det nazistiska och rasistiska våldet" - men med förbehåll. Så gjorde Stieg Larsson och Kurdo Baksi från Expo, i en artikel i Aftonbladet den 7 juli 1999. Formuleringen på slutet löd: "Alla ni som vill leva i ett ... mångkulturellt Sverige uppmanas att ansluta er...". Med andra ord: invandringskritiker var inte välkomna att deltaga i manifestationen mot detta våld.

Kenneth Sandberg uteslöts inte ur sitt fackförbund, Jusek, man lät honom vara med och betala medlemsavgift. När han avskedades från Invandrarverket och behövde fackets hjälp vägrade man dock att hjälpa honom, med motiveringen att han gått med i Sverigedemokraterna.