Yttrandefrihet i Sverige?

 B. Skrämma till tystnad genom hot/bestraffningar

7. Dåligt anseende

Som en form av bestraffning och repressalie fungerar också att få sitt anseende skadat. Detta kan ju bli följden då massmedia presenterar nidbilder som sedan inte får bemötas.