Yttrandefrihet i Sverige?

 Publikfråga

Efter John Järvenpääs och Jan Millds inledningsanföranden följde kommenterade inlägga från två folketingsledamöter, en från Dansk Folkeparti och en från Radikale Venstre. Därefter blev det allmän frågestund och diskussion. I det sammanhanget kan en fråga, och vårt svar på denna, förtjäna att refereras.

Fråga:

Om det nu är så att en majoritet av det svenska folket önskar en mer restriktiv invandringspolitik, varför stöder man partier som arbetar för motsatsen? Varför finns inget invandringskritiskt parti i den svenska riksdagen?

Svar:

1. Svenska folkets mentalitet. En så lång period av både fred och välstånd har bidragit till en bekvämlighet och feghet, auktoritetsförlitan och bristande självbevarelsedrift.

2. Det intensiva och långvariga kampanjandet för att skuldbelägga och passivisera svenskarna. Även om man önskar en restriktivare invandringspolitik, vågar man itne riktigt stå för det.

3. Den nidbild som skapats av Sverigedemokraterna. Detta parti som idag är alternativet upplevs av få svenskar som ett alternativ.

4. Faktiska brister och svagheter hos Sverigedemokraterna, som gör att man inte tar detta parti på allvar.