Yttrandefrihet i Sverige?

 A. Förhindra att nå ut till andra medborgare

4. Egna tidskrifter

a) Tidningshyllor på bibliotek

På bibliotekens tidningshyllor finns både Expo och andra tidskrifter som pläderar för en s.k. generös flyktingpolitik. Däremot finns varken Blågula frågor eller någon annan invandringskritisk tidskrift.

Vi har skrivit till Stockholm Stadsbibliotek och erbjudit oss att gratis skicka ett exemplar av varje nummer. Det har dock avböjts, man anser sig inte ha plats för Blågula frågor i tidnings-hyllan.

Den mer påkostade tidskriften Salt fanns i varje fall inte i Malmö stadsbibliotek. De ansvariga ansåg att tidskriften "inte levde upp till de kvalitetskriterier" som man hade.

 

b) Försäljningsställen

Vi har även gjort vissa försök att intressera försäljningsställen för att ha med Blågula frågor i sitt sortiment, men utan resultat. Detta kan dock bero på rent kommersiella bedömningar.

Tidskriften Salt fanns till en början på flera försäljningsställen, men efter att nummer 5 tagit upp de mångkulturella projektet försvann hälften av återförsäljarna. Pressbyrån på Centralstationen i Stockholm förklarade att Salt inte var förenlig med deras "etiska principer".