Yttrandefrihet i Sverige?

 Avslutande ord

3. Undanträngningen

Slutligen har massinvandringen och det mångkulturella projektet en inverkan ur yttrandefrihetssynpunkt såtillvida att det tränger undan andra politiska frågor.

Man behöver bara lyssna på en vanlig nyhetssändning i radio eller TV för att kunna konstatera hur stor andel av sändningstiden som går åt till rapportering kring problem som är relaterade till invandringen. Likadant är det med dagstidningarna.

Tid tas från andra samhällsfrågor. Frågor som skulle behöva uppmärksammas blir odiskuterade. På så vis kan förändringar inom olika områden drivas igenom i tysthet.